Satış ve Danışma Hattı: (+90) 0258 434 60 97 Türkçe

Hizmetler

KAPLICA NEDİR ?Mineralize termal suların ve bunlara ait çamurların, banyo, içme, solunum yolu ile kullanılması,fizik tedavi,rehabilitasyon, mekanoterapi, beden eğitimi, masaj, psikoterapi, diyet vb. yan tedavilerle birleştirilmesi ile  oluşturulan kür uygulamalarının uzman hekim deneti-minde yapıldığı sağlık tesislerine kaplıca denilmektedir.Madensuyunun yer yüzüne çıktığı kaynağa kaynarca,madensularından yararlanmak üzere kaynarcaların çevresinde kurulan tesislere de genel olarak kaplıca yada ılıca denmektedir. Kaplıca suların dan banyo ve içmekürleriyle yaralanılmaktadır. İçme kürü olarak yararla-nılan kaplıcalara içmece de denilmektedir.Kaplıca teriminin kökeni kaynarcanın üzerine hamam yapılması nedeniyle türetilen "kaplı ılıca"terimidir.TEDAVİ SÜRESİKaplıca tedavisinde kaç gün kalınacağı önemli konulardan birisidir.  21 gün kalınması uygun olmakla birlikte halkımız genellikle kaplıca tedavisini 15 gün olarak uygular. İçme tedavisi de genelde 3 gün olarak yapılır. Genellikle üç haftalık ve 21 banyoluk kürlerin tedavi edici etkisi olduğu, uzmanların ortak görüşüdür. Öte yandan, özel durumları dikkate alınırsa, her kişiyi 21 gün kaplıcada tutmanın mümkün olmadığı da düşünülmelidir. Kaplıca tedavisinin çok uzun süre devam etmesi de sakıncalıdır. Hastanın alıştığı bir çevreden ayrı, disiplinli ve yorucu tedavilerle geçen bir hayat tarzı, hastalarda ruhi bunalımlar yaratabilir. Hastalar, içme ve kaplıcalara karşı bir tiksinti ve isteksizlik duymaya başlar. Önemli görülen hastalıklarda, tedavi süresini, çoğunlukla kaplıca hekimi ayarlayabilir. Her hastanın durumu değişik olduğundan, tüm hastalara aynı süre ve aynı çeşit tedavinin uygulanamayacağı açıktır.Kaplıcada ilk banyonun, on dakikalık bir süreyi kapsa ması genellikle kabul edilmiştir. İkinci günden itibaren bu süre arttırılır ve yarım saate kadar uzatılır görüşü ağırlıktadır.

Köy Kahvaltısı,Öğle ve Akşam yemeği, Restaurant,Piknik alanları mevcuttur.